Wszystkie przejścia, przez które można przekroczyć granicę Unii Europejskiej posiadają swój kod (Kod jednostki), po którym można zidentyfikować przejście.

Przejście graniczne Bezledy-Bagrationowsk   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Oddział Celny w Bezledach
Kod jednostki: 371030
Dane teleadresowe: 11-200 Bartoszyce,
tel. +48 89 761 45 01, fax +48 89 761 45 04
e-mail: oc.bezledy@ols.mofnet.gov.pl
Kierownik: nadkomisarz celny Robert Kraus
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Olsztynie – Izba Celna w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Bezledach
11-200 Bartoszyce, drogowe Przejście graniczne w Bezledach
tel. +48 89 763-02-00 (całodobowo), fax:+48 89 763-02-05
e-mail: bezledy@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Mariusz Haraf
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Gołdap-Gusiew   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Oddział Celny w Gołdapi
Kod jednostki: 371060
Dane teleadresowe: 19-500 Gołdap,
tel.: +48 87 615 36 52, faks: +48 87 615 27 40
e-mail: oc.goldap@ols.mofnet.gov.pl
Kierownik: nadkomisarz celny Paweł Skowina
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Olsztynie – Izba Celna w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Gołdapi
19-500 Gołdap ul. Przytorowa 7
tel. +48 87 615-43-00 (całodobowo), fax:+48 87 615-45-25
e-mail: goldap@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Tomasz Makowski
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Grzechotki-Mamonowo II   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny w Grzechotkach
Kod jednostki: 372050
Dane teleadresowe: 14-500 Braniewo,
tel.: +48 55 221 15 20, faks: +48 55 221 16 03
e-mail: oc.grzechotki@ols.mofnet.gov.pl
Kierownik: podkomisarz celny Marek Borowiec
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Elblągu – Izba Celna w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach
14-500 Braniewo, drogowe Przejście graniczne w Grzechotkach
tel. +48 55 235-87-00 (całodobowo), fax: +48 55 235-87-25
e-mail: grzechotki@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Tomasz Chwietkiewicz
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Gronowo-Mamonowo   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Oddział Celny w Gronowie
Kod jednostki: 372030
Dane teleadresowe: 14-500 Gronowo,
tel.: +48 55 243 01 68, faks: +48 55 243 01 68
e-mail: oc.gronowo@ols.mofnet.gov.pl
Kierownik: nadkomisarz celny Anna Nosarzewska
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Elblągu – Izba Celna w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Braniewie
14-500 Braniewo ul. Kwiatowa 2
tel. +48 55 244-06-20 (całodobowo), fax:+48 55 244-04-25
e-mail: braniewo@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: kpt. SG Piotr Dąbrowski
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny w Kuźnicy
Kod jednostki: 311030
Dane teleadresowe: ul. Graniczna 1, 16-123 Kuźnica,
tel.: +48 85 748 77 77, faks: +48 85 748 77 92
e-mail: ocd.kuznica@bia.mofnet.gov.pl
p.o. Kierownik: nadkomisarz celny Janusz Plichta
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Białymstoku – Izba Celna w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy
Drogowe Przejście graniczne w Kuźnicy
ul. Graniczna 1, 16-123 Kuźnica
tel. 85 7127200, fax 85 7127205
email: kz.kuznica@strazgraniczna.pl
komendant ppłk SG Adam Jopek
Jednostki nadrzędne: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Bobrowniki-Bierestowica   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny w Bobrownikach
Kod jednostki: 311070
Dane teleadresowe: 16-040 Gródek,
tel.: +48 85 748 73 40, faks: +48 85 748 73 79
e-mail: oc.bobrowniki@bia.mofnet.gov.pl
Kierownik: komisarz celny Jerzy Awramiuk
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Białymstoku – Izba Celna w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach
Drogowe Przejście graniczne w Bobrownikach
16-040 Gródek
tel. 85 7172300, fax 85 7172305
email: kz.bobrowniki@strazgraniczna.pl
komendant ppłk SG Zbigniew Awdziej
Jednostki nadrzędne: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Połowce-Pieszczatka   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Oddział Celny w Połowcach
Kod jednostki: 311060
Dane teleadresowe: 17-240 Czeremcha,
tel.: +48 85 685 06 10, faks: +48 85 685 02 96
e-mail: oc.polowce@bia.mofnet.gov.pl
Kierownik: podinspektor celny Jarosław Niegierewicz
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Białymstoku – Izba Celna w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Czeremsze
ul. Boczna 16, 17-240 Czeremcha
tel. 85 6854300, fax 85 6854305
Drogowe Przejście graniczne w Połowcach
Połowce 25, 17-240 Czeremcha
tel. 85 6854720
email: kz.czeremcha@strazgraniczna.pl
komendant ppłk SG Andrzej Konończuk
Jednostki nadrzędne: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Kukuryki-Kozłowicze  
Oddział Celny w Koroszczynie
Kod jednostki: 301040
Dane teleadresowe: 21-550 Terespol,
tel.: +48 83 376 40 00, faks: +48 83 376 41 44
e-mail: oc.koroszczyn@bpd.mofnet.gov.pl
Kierownik: nadkomisarz celny Jerzy Kowerda
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Białej Podlaskiej – Izba Celna w Białej Podlaskiej
Przejście graniczne Terespol-Brześć   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny Drogowy w Terespolu
Kod jednostki: 301060
Dane teleadresowe: 21-550 Terespol,
tel.: +48 83 375 30 60, faks: +48 83 375 30 60
e-mail: ocd.terespol@bpd.mofnet.gov.pl
Kierownik: podinspektor celny Jan Zyszczuk
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Białej Podlaskiej – Izba Celna w Białej Podlaskiej
Placówka Straży Granicznej w Terespolu
21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 164
tel. +48 83 377 23 00 (całodobowo), fax:+ 48 83 377 23 05
e-mail: terespol@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Artur Barej
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Sławatycze-Domaczewo   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl   Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny w Sławatyczach
Kod jednostki: 301070
Dane teleadresowe: 21-515 Sławatycze,
tel.: +48 83 378 34 86, faks: +48 83 378 34 84
e-mail: oc.slawatycze@bpd.mofnet.gov.pl
Kierownik: podkomisarz celny Leszek Sokoliński
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Białej Podlaskiej – Izba Celna w Białej Podlaskiej
Placówka Straży Granicznej w Sławatyczach
21-515 Sławatycze, ul. Włodawska 12
tel. +48 83 376 82 00 (całodobowo), fax: +48 83 376 82 05
e-mail: slawatycze@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Artur Rapa
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny Drogowy w Dorohusku
Kod jednostki: 302060
Dane teleadresowe: 22-175 Dorohusk,
tel.: +48 82 566 11 55, faks: +48 82 566 17 20
e-mail: oc.dorohusk@bpd.mofnet.gov.pl
Kierownik: komisarz celny Tomasz Wronowski
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Lublinie – Izba Celna w Białej Podlaskiej
Placówka Straży Granicznej w Dorohusku
22-175 Dorohusk
tel. +48 82 566 62 00 (całodobowo), fax:+48 82 566 62 75
e-mail: dorohusk@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Andrzej Kaliński
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny w Hrebennem
Kod jednostki: 303020
Dane teleadresowe: 22-681 Hrebenne,
tel.: +48 84 667 41 82, faks: +48 84 667 41 83
e-mail: oc.hrebenne@bpd.mofnet.gov.pl
Kierownik: podkomisarz celny Tomasz Sanocki
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Zamościu – Izba Celna w Białej Podlaskiej
Placówka Straży Granicznej w Hrebennem
22-681 Hrebenne
tel. +48 84 667 45 00 (całodobowo), fax:+48 84 667 45 05
e-mail: hrebenne@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Leszek Surmacz
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Dołhobyczów-Uhrynow   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny w Dołhobyczowie
Kod jednostki: 303091
Dane teleadresowe: 22-540 Dołhobyczów,
tel.: +48 81 748 43 88
e-mail: oc.dolhobyczow@bpd.mofnet.gov.pl
Kierownik: podkomisarz celny Tomasz Górnik
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Zamościu – Izba Celna w Białej Podlaskiej
Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie
22-540 Dołhobyczów, ul. Partyzantów 15
tel. +48 84 653 14 00 (całodobowo), fax:+48 84 653 14 05
e-mail: dolhobyczow@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Andrzej Bielecki
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Zosin-Ustiług   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny w Zosinie
Kod jednostki: 303040
Dane teleadresowe: 22-523 Horodło,
tel.: +48 84 651 41 08, faks: +48 84 651 41 09
e-mail: oc.zosin@bpd.mofnet.gov.pl
Kierownik: nadkomisarz celny Ryszard Krawczyk
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Zamościu – Izba Celna w Białej Podlaskiej
Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, ul. Wyzwolenia 56
tel. +48 84 697 56 00 (całodobowo), fax:+48 84 697 56 05
e-mail: hrubieszow@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: kpt. SG Mariusz Kulczyński
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Medyka-Szeginie   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny w Medyce
Kod jednostki: 401030
Dane teleadresowe: 37-732 Medyka,
tel.: +48 16 676 50 00, faks: +48 16 676 50 20
e-mail: ocmedyka@prz.mofnet.gov.pl
Kierownik: nadkomisarz celny Jerzy Kosztołowicz
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Przemyślu – Izba Celna w Przemyślu
Placówka Straży Granicznej w Medyce
37-732 Medyka
tel.:(16) 676 55 00, Fax.:(16) 676 55 05
email: medyka@strazgraniczna.pl
Komendant PSG ppłk SG Jacek SZCZĄCHOR
Jednostki nadrzędne: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Przejście graniczne Korczowa-Krakowiec   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny w Korczowej
Kod jednostki: 401060
Dane teleadresowe: 37-552 Korczowa,
tel.: +48 16 623 64 01, faks: +48 16 623 64 05
e-mail: ockorczowa@prz.mofnet.gov.pl
Kierownik: podkomisarz celny Adam Karciński
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Przemyślu – Izba Celna w Przemyślu
Placówka Straży Granicznej w Korczowej
35-552 Młyny
tel.:(16) 624 64 00, fax.:(16) 624 64 05
email: korczowa@strazgraniczna.pl
Komendant PSG ppłk SG Robert INGLOT
Jednostki nadrzędne: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Przejście graniczne Krościenko-Smolnica   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Oddział Celny w Krościenku
Kod jednostki: 404030
Dane teleadresowe: 38-703 Krościenko,
tel.: +48 13 465 87 00, faks: +48 13 465 87 05
e-mail: ockroscienko@prz.mofnet.gov.pl
Kierownik: pełniący obowiązki kierownika podkomisarz celny Andrzej Pelc
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Krośnie – Izba Celna w Przemyślu
Placówka Straży Granicznej w Krościenku
38-700 Krościenko k. Ustrzyk Dolnych
tel.:(13) 465 83 00, fax.:(13) 465 83 07
email: sdo.kroscienko@strazgraniczna.pl
Komendant PSG ppłk SG Robert MOKRZYCKI
Jednostki nadrzędne: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Przejście graniczne Budomierz-Hruszew   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny w Budomierzu
Kod jednostki: 401080
Dane teleadresowe: 37-625 Budomierz,
tel.: +48 16 676 42 98
e-mail: ocbudomierz@prz.mofnet.gov.pl
Kierownik: komisarz celny Artur Trojnar
Jednostki nadrzędne: Urząd Celny w Przemyślu – Izba Celna w Przemyślu
Placówka Straży Granicznej w Lubaczowie z drogowym przejściem granicznym w Budomierzu
37-625 Krowica Sama
tel.:+48 16 672 88 00, fax.:+48 16 632 85 05
email: sdo.lubaczow@strazgraniczna.pl
Komendant PSG ppłk SG Aleksander KOPEK
Jednostki nadrzędne: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Przejście graniczne Białowieża-Piererow
Miejsce Wyznaczone w Białowieży
Kod jednostki: 310000MW0001
Czas pracy:
  • od 01 kwietnia do 30 września w godzinach od 8.00 do 20.00.
  • od 01 października do 31 marca w godzinach od 8.00 do 18.00.
tel. w godzinach pracy: +48 85 656 54 04
tel. po godzinach pracy: +48 85 685 06 10
e-mail: mw.bialowieza@bia.mofnet.gov.pl
Kierownik: nadkomisarz celny Jarosław Niegierewicz
Jednostki nadrzędne: Oddział Celny w Połowcach - Urząd Celny w Białymstoku – Izba Celna w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Białowieży
17-230 Białowieża
tel.:(85) 685 46 20, fax.:(85) 685 46 25
email: kz.bialowieza@strazgraniczna.pl
Komendant PSG ppłk SG Marek Bielawski
Jednostki nadrzędne: Podlaski Oddział Straży Granicznej