All border crossings through which you can cross the border of the European Union have its own code (unit code), by which you can identify the border crossing.

The border crossing Bezledy-Bagrationowsk   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
Customs Branch in Bezledach
Unit Code: 371030
Contact details: 11-200 Bartoszyce,
tel. +48 89 761 45 01, fax +48 89 761 45 04
e-mail: oc.bezledy@ols.mofnet.gov.pl
Manager: nadkomisarz celny Robert Kraus
Superior units: Urząd Celny w Olsztynie – Izba Celna w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Bezledach
11-200 Bartoszyce, drogowe The border crossing w Bezledach
tel. +48 89 763-02-00 (całodobowo), fax:+48 89 763-02-05
e-mail: bezledy@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Mariusz Haraf
Superior units: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
The border crossing Gołdap-Gusiew   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
Customs Branch in Gołdapi
Unit Code: 371060
Contact details: 19-500 Gołdap,
tel.: +48 87 615 36 52, faks: +48 87 615 27 40
e-mail: oc.goldap@ols.mofnet.gov.pl
Manager: nadkomisarz celny Paweł Skowina
Superior units: Urząd Celny w Olsztynie – Izba Celna w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Gołdapi
19-500 Gołdap ul. Przytorowa 7
tel. +48 87 615-43-00 (całodobowo), fax:+48 87 615-45-25
e-mail: goldap@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Tomasz Makowski
Superior units: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
The border crossing Grzechotki-Mamonowo II   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website  Separate lanes for electronic declarations
Customs Branch in Grzechotkach
Unit Code: 372050
Contact details: 14-500 Braniewo,
tel.: +48 55 221 15 20, faks: +48 55 221 16 03
e-mail: oc.grzechotki@ols.mofnet.gov.pl
Manager: podkomisarz celny Marek Borowiec
Superior units: Urząd Celny w Elblągu – Izba Celna w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach
14-500 Braniewo, drogowe The border crossing w Grzechotkach
tel. +48 55 235-87-00 (całodobowo), fax: +48 55 235-87-25
e-mail: grzechotki@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Tomasz Chwietkiewicz
Superior units: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
The border crossing Gronowo-Mamonowo   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
Customs Branch in Gronowie
Unit Code: 372030
Contact details: 14-500 Gronowo,
tel.: +48 55 243 01 68, faks: +48 55 243 01 68
e-mail: oc.gronowo@ols.mofnet.gov.pl
Manager: nadkomisarz celny Anna Nosarzewska
Superior units: Urząd Celny w Elblągu – Izba Celna w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Braniewie
14-500 Braniewo ul. Kwiatowa 2
tel. +48 55 244-06-20 (całodobowo), fax:+48 55 244-04-25
e-mail: braniewo@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: kpt. SG Piotr Dąbrowski
Superior units: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
The border crossing Kuźnica Białostocka-Bruzgi   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website  Separate lanes for electronic declarations
Customs Branch in Kuźnicy
Unit Code: 311030
Contact details: ul. Graniczna 1, 16-123 Kuźnica,
tel.: +48 85 748 77 77, faks: +48 85 748 77 92
e-mail: ocd.kuznica@bia.mofnet.gov.pl
p.o. Manager: nadkomisarz celny Janusz Plichta
Superior units: Urząd Celny w Białymstoku – Izba Celna w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy
Drogowe The border crossing w Kuźnicy
ul. Graniczna 1, 16-123 Kuźnica
tel. 85 7127200, fax 85 7127205
email: kz.kuznica@strazgraniczna.pl
komendant ppłk SG Adam Jopek
Superior units: Podlaski Oddział Straży Granicznej
The border crossing Bobrowniki-Bierestowica   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website  Separate lanes for electronic declarations
Customs Branch in Bobrownikach
Unit Code: 311070
Contact details: 16-040 Gródek,
tel.: +48 85 748 73 40, faks: +48 85 748 73 79
e-mail: oc.bobrowniki@bia.mofnet.gov.pl
Manager: komisarz celny Jerzy Awramiuk
Superior units: Urząd Celny w Białymstoku – Izba Celna w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach
Drogowe The border crossing w Bobrownikach
16-040 Gródek
tel. 85 7172300, fax 85 7172305
email: kz.bobrowniki@strazgraniczna.pl
komendant ppłk SG Zbigniew Awdziej
Superior units: Podlaski Oddział Straży Granicznej
The border crossing Połowce-Pieszczatka   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
Customs Branch in Połowcach
Unit Code: 311060
Contact details: 17-240 Czeremcha,
tel.: +48 85 685 06 10, faks: +48 85 685 02 96
e-mail: oc.polowce@bia.mofnet.gov.pl
Manager: podinspektor celny Jarosław Niegierewicz
Superior units: Urząd Celny w Białymstoku – Izba Celna w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Czeremsze
ul. Boczna 16, 17-240 Czeremcha
tel. 85 6854300, fax 85 6854305
Drogowe The border crossing w Połowcach
Połowce 25, 17-240 Czeremcha
tel. 85 6854720
email: kz.czeremcha@strazgraniczna.pl
komendant ppłk SG Andrzej Konończuk
Superior units: Podlaski Oddział Straży Granicznej
The border crossing Kukuryki-Kozłowicze  
Customs Branch in Koroszczynie
Unit Code: 301040
Contact details: 21-550 Terespol,
tel.: +48 83 376 40 00, faks: +48 83 376 41 44
e-mail: oc.koroszczyn@bpd.mofnet.gov.pl
Manager: nadkomisarz celny Jerzy Kowerda
Superior units: Urząd Celny w Białej Podlaskiej – Izba Celna w Białej Podlaskiej
The border crossing Terespol-Brześć   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website  Separate lanes for electronic declarations
Customs Branch Road in Terespolu
Unit Code: 301060
Contact details: 21-550 Terespol,
tel.: +48 83 375 30 60, faks: +48 83 375 30 60
e-mail: ocd.terespol@bpd.mofnet.gov.pl
Manager: podinspektor celny Jan Zyszczuk
Superior units: Urząd Celny w Białej Podlaskiej – Izba Celna w Białej Podlaskiej
Placówka Straży Granicznej w Terespolu
21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 164
tel. +48 83 377 23 00 (całodobowo), fax:+ 48 83 377 23 05
e-mail: terespol@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Artur Barej
Superior units: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
The border crossing Sławatycze-Domaczewo   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website   Separate lanes for electronic declarations
przejście nieczynne do odwołania
Customs Branch in Sławatyczach
Unit Code: 301070
Contact details: 21-515 Sławatycze,
tel.: +48 83 378 34 86, faks: +48 83 378 34 84
e-mail: oc.slawatycze@bpd.mofnet.gov.pl
Manager: podkomisarz celny Leszek Sokoliński
Superior units: Urząd Celny w Białej Podlaskiej – Izba Celna w Białej Podlaskiej
Placówka Straży Granicznej w Sławatyczach
21-515 Sławatycze, ul. Włodawska 12
tel. +48 83 376 82 00 (całodobowo), fax: +48 83 376 82 05
e-mail: slawatycze@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Artur Rapa
Superior units: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
The border crossing Dorohusk-Jagodzin   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website  Separate lanes for electronic declarations
Customs Branch Road in Dorohusku
Unit Code: 302060
Contact details: 22-175 Dorohusk,
tel.: +48 82 566 11 55, faks: +48 82 566 17 20
e-mail: oc.dorohusk@bpd.mofnet.gov.pl
Manager: komisarz celny Tomasz Wronowski
Superior units: Urząd Celny w Lublinie – Izba Celna w Białej Podlaskiej
Placówka Straży Granicznej w Dorohusku
22-175 Dorohusk
tel. +48 82 566 62 00 (całodobowo), fax:+48 82 566 62 75
e-mail: dorohusk@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Andrzej Kaliński
Superior units: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
The border crossing Hrebenne – Rawa Ruska   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website  Separate lanes for electronic declarations
Customs Branch in Hrebennem
Unit Code: 303020
Contact details: 22-681 Hrebenne,
tel.: +48 84 667 41 82, faks: +48 84 667 41 83
e-mail: oc.hrebenne@bpd.mofnet.gov.pl
Manager: podkomisarz celny Tomasz Sanocki
Superior units: Urząd Celny w Zamościu – Izba Celna w Białej Podlaskiej
Placówka Straży Granicznej w Hrebennem
22-681 Hrebenne
tel. +48 84 667 45 00 (całodobowo), fax:+48 84 667 45 05
e-mail: hrebenne@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Leszek Surmacz
Superior units: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
The border crossing Dołhobyczów-Uhrynow   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website  Separate lanes for electronic declarations
Customs Branch in Dołhobyczowie
Unit Code: 303091
Contact details: 22-540 Dołhobyczów,
tel.: +48 81 748 43 88
e-mail: oc.dolhobyczow@bpd.mofnet.gov.pl
Manager: podkomisarz celny Tomasz Górnik
Superior units: Urząd Celny w Zamościu – Izba Celna w Białej Podlaskiej
Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie
22-540 Dołhobyczów, ul. Partyzantów 15
tel. +48 84 653 14 00 (całodobowo), fax:+48 84 653 14 05
e-mail: dolhobyczow@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: ppłk SG Andrzej Bielecki
Superior units: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
The border crossing Zosin-Ustiług   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website  Separate lanes for electronic declarations
Customs Branch in Zosinie
Unit Code: 303040
Contact details: 22-523 Horodło,
tel.: +48 84 651 41 08, faks: +48 84 651 41 09
e-mail: oc.zosin@bpd.mofnet.gov.pl
Manager: nadkomisarz celny Ryszard Krawczyk
Superior units: Urząd Celny w Zamościu – Izba Celna w Białej Podlaskiej
Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, ul. Wyzwolenia 56
tel. +48 84 697 56 00 (całodobowo), fax:+48 84 697 56 05
e-mail: hrubieszow@strazgraniczna.pl
Komendant placówki: kpt. SG Mariusz Kulczyński
Superior units: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
The border crossing Medyka-Szeginie   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website  Separate lanes for electronic declarations
Customs Branch in Medyce
Unit Code: 401030
Contact details: 37-732 Medyka,
tel.: +48 16 676 50 00, faks: +48 16 676 50 20
e-mail: ocmedyka@prz.mofnet.gov.pl
Manager: nadkomisarz celny Jerzy Kosztołowicz
Superior units: Urząd Celny w Przemyślu – Izba Celna w Przemyślu
Placówka Straży Granicznej w Medyce
37-732 Medyka
tel.:(16) 676 55 00, Fax.:(16) 676 55 05
email: medyka@strazgraniczna.pl
Komendant PSG ppłk SG Jacek SZCZĄCHOR
Superior units: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
The border crossing Korczowa-Krakowiec   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website  Separate lanes for electronic declarations
Customs Branch in Korczowej
Unit Code: 401060
Contact details: 37-552 Korczowa,
tel.: +48 16 623 64 01, faks: +48 16 623 64 05
e-mail: ockorczowa@prz.mofnet.gov.pl
Manager: podkomisarz celny Adam Karciński
Superior units: Urząd Celny w Przemyślu – Izba Celna w Przemyślu
Placówka Straży Granicznej w Korczowej
35-552 Młyny
tel.:(16) 624 64 00, fax.:(16) 624 64 05
email: korczowa@strazgraniczna.pl
Komendant PSG ppłk SG Robert INGLOT
Superior units: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
The border crossing Krościenko-Smolnica   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
Customs Branch in Krościenku
Unit Code: 404030
Contact details: 38-703 Krościenko,
tel.: +48 13 465 87 00, faks: +48 13 465 87 05
e-mail: ockroscienko@prz.mofnet.gov.pl
Manager: pełniący obowiązki kierownika podkomisarz celny Andrzej Pelc
Superior units: Urząd Celny w Krośnie – Izba Celna w Przemyślu
Placówka Straży Granicznej w Krościenku
38-700 Krościenko k. Ustrzyk Dolnych
tel.:(13) 465 83 00, fax.:(13) 465 83 07
email: sdo.kroscienko@strazgraniczna.pl
Komendant PSG ppłk SG Robert MOKRZYCKI
Superior units: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
The border crossing Budomierz-Hruszew   Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website  Separate lanes for electronic declarations
Customs Branch in Budomierzu
Unit Code: 401080
Contact details: 37-625 Budomierz,
tel.: +48 16 676 42 98
e-mail: ocbudomierz@prz.mofnet.gov.pl
Manager: komisarz celny Artur Trojnar
Superior units: Urząd Celny w Przemyślu – Izba Celna w Przemyślu
Placówka Straży Granicznej w Lubaczowie z drogowym przejściem granicznym w Budomierzu
37-625 Krowica Sama
tel.:+48 16 672 88 00, fax.:+48 16 632 85 05
email: sdo.lubaczow@strazgraniczna.pl
Komendant PSG ppłk SG Aleksander KOPEK
Superior units: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
The border crossing Białowieża-Piererow
Miejsce Wyznaczone w Białowieży
Unit Code: 310000MW0001
Czas pracy:
  • od 01 kwietnia do 30 września w godzinach od 8.00 do 20.00.
  • od 01 października do 31 marca w godzinach od 8.00 do 18.00.
tel. w godzinach pracy: +48 85 656 54 04
tel. po godzinach pracy: +48 85 685 06 10
e-mail: mw.bialowieza@bia.mofnet.gov.pl
Manager: nadkomisarz celny Jarosław Niegierewicz
Superior units: Oddział Celny w Połowcach - Urząd Celny w Białymstoku – Izba Celna w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Białowieży
17-230 Białowieża
tel.:(85) 685 46 20, fax.:(85) 685 46 25
email: kz.bialowieza@strazgraniczna.pl
Komendant PSG ppłk SG Marek Bielawski
Superior units: Podlaski Oddział Straży Granicznej