Komunikaty


2015-05-15 16:56
IC Biała Podlaska

Ograniczenia w ruchu pojazdów na przejściu granicznym w Sławatyczach - 14.05.2015 r.

 

Informujemy, że od 14 maja 2015 r. do odwołania na przejściu granicznym Sławatycze - Domaczewo wprowadzono ograniczenie na przejazd pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 ton. 

Kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5 ton informujemy o możliwości wyboru - w celu przekroczenia granicy państwowej - drogowego przejścia granicznego w Kukurykach, natomiast kierowców autokarów - drogowego przejścia granicznego w Terespolu.  

Ograniczenia na przejściu granicznym Sławatycze - Domaczewo spowodowane są prowadzonymi pracami remontowymi mostu na rzece granicznej Bug. W związku z wprowadzeniem w tym okresie sterowania ruchem pojazdów w sposób wahadłowy - prosimy kierowców pozostałych pojazdów o zachowanie szczególnej ostrożności.2015-05-08 09:53
IC Biała Podlaska

Koroszczyn - remont drogi celnej

 

Zgodnie z informacją przekazaną Izbie Celnej w Białej Podlaskiej przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - w okresie od 18.05. - 30.11.2015 r. prowadzone będą roboty budowlane na kolejnym odcinku drogi celnej łączącej Terminal Samochodowy w Koroszczynie i drogowe przejście graniczne w Kukurykach. Zakres robót na remontowanym odcinku obejmować będzie m.in. przebudowę skrzyżowania na wjeździe na drogę celną od strony terminala w Koroszczynie, przebudowę nawierzchni jezdni oraz budowę kanalizacji teletechnicznej.

W okresie tym obowiązywać będą ograniczenia w ruchu pojazdów ponadgabarytowych. Po drodze celnej będą mogły przemieszczać się jedynie pojazdy o szerokości do 2,60 m.

W związku z wprowadzeniem sterowania ruchem w sposób wahadłowy prosimy kierowców pojazdów o zachowanie szczególnej ostrożności.

 


2015-04-30 11:09

Remont znaków poziomych oraz ogrodzenia na przejściu w Bierestowicy

Zgodnie z informacją przekazaną przez stronę białoruską, za pośrednictwem Placówki SG w Bobrownikach, Izba Celna w Białymstoku informuje, iż strona białoruska w dniach 04-05 maja 2015 r. będzie prowadziła remont znaków poziomych oraz ogrodzenia na przejściu w Bierestowicy.

Powyższe może wpłynąć na tempo i płynność odpraw pojazdów na przejściu Bobrowniki-Bierestowica.


2014-11-12 08:32
Dyżurny Administrator

Utrudnienia w ruchu pojazdów ciężarowych na drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach

W okresie od 12-11-2014r. do 31-12-2014r. na drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach będzie miała miejsce wymiana wag dynamicznych do kontroli nacisków osi samochodów ciężarowych na wjeździe i wyjeździe z Polski. W związku z powyższym w tym okresie spodziewane są utrudnienia w ruchu pojazdów ciężarowych.


2014-11-05 11:44
Dyżurny Administrator

Wstrzymanie ruchu pieszego od 01.10.2014 r. w drogowych przejściach granicznych usytuowanych na granicy polsko – białoruskiej w województwie podlaskim

Zgodnie z decyzją władz białoruskich od dnia 01.10.2014 r. zostanie wstrzymany ruch pieszy w drogowych przejściach granicznych usytuowanych na granicy polsko – białoruskiej, które nie posiadają oddzielnych pasów dla ruchu pieszego.
Białorusini deklarują, iż zamknięcie ruchu pieszego ma charakter tymczasowy i potrwa do momentu wyposażenia przejść granicznych po stronie białoruskiej w niezbędną infrastrukturę do kontroli osób przekraczających granicę pieszo.
W związku z powyższym podjęto decyzję o tymczasowym wstrzymaniu odpraw granicznych w ruchu pieszym w drogowych przejściach granicznych Kuźnica – Bruzgi, Bobrowniki – Bierestowica oraz Połowce – Pieszczatka.


2014-09-02 11:37
Dyżurny Administrator

OD 3 WRZEŚNIA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W BEZLEDACH

Uwaga podróżni !
OD 3 WRZEŚNIA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W BEZLEDACH


    W związku z przebudową i modernizacją drogowego przejścia granicznego w Bezledach od 3 września będzie obowiązywała zmiana organizacji ruchu.
    Wszystkie odprawy podróżnych będą się odbywały na platformie ciężarowej. Zakres ruchu nie ulegnie zmianie. Na czas inwestycji wstępnie przewidziano do uruchomienia 6 pasów odpraw: po 3 pasy na wjazd i wyjazd z Polski.
    Apelujemy do podróżnych aby zwracali szczególną uwagę na nowe oznaczenia na terenie przejścia granicznego w Bezledach oraz podporządkowywali się sygnałom wydawanym przez funkcjonariuszy.
    Zmiana organizacji ruchu wynika z konieczności przeprowadzenia prac remontowych. Inwestycja obejmie budowę nowej platformy odpraw wraz z pawilonami kontrolerskimi, poszerzenie platformy, budowę nowej wiaty oraz łącznika.  Ponadto, będą także prowadzone prace podziemne w obszarze instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa obejmie również system znaków zmiennych na platformie odpraw. Prace modernizacyjne potrwają do końca br.


2014-08-04 12:14
Dyżurny Administrator

Uwaga – remont na granicy! Rusza przebudowa Bezled

Jak poinformowały Służby Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dziś, 4 sierpnia 2014 roku, formalnie rusza remont przejścia granicznego w Bezledach. Najpierw nastąpi przekazanie placu budowy wykonawcy a następnie zaczną się prace budowlane.  Przedmiot robót obejmuje m.in. rozbiórkę istniejących platform odpraw i pawilonów kontrolerskich i budowę w ich miejsce nowych obiektów. Wymieniona zostanie też podziemna instalacja wodociągowa, deszczowa i sanitarna.

Remont tego przejścia granicznego ma potrwać do 8 grudnia br.


2014-07-29 08:51
Dyżurny Administrator

Przewóz i wysyłka żywności pochodzenia zwierzęcego przez granicę

Służba Celna przypomina o zakazie indywidualnego przywozu oraz przesyłania na obszar Unii Europejskiej (z państw trzecich) mięsa i produktów mlecznych. Przywóz z zagranicy żywności pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) jest objęty bardzo ścisłą reglamentacją.

Przepisy Unii Europejskiej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2009) ustanawiają następujące zasady obrotu w odniesieniu do przesyłek osobistych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego:

  1. Żadna ilość mięsa i podrobów jadalnych, produktów mleczarskich (w tym makaronów, pieczywa cukierniczego, warzyw przetworzonych o ile zawierają mięso lub mleko) nie może zostać wprowadzona na terytorium Unii Europejskiej bez przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej.
  2. Dopuszcza się przywóz, w ilości do 2 kg łącznej wagi, mleka początkowego w proszku, pokarmu dla niemowląt i specjalnych środków spożywczych wymaganych ze względów medycznych, o ile produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.
  3. W  odniesieniu do produktów rybołówstwa dopuszcza się przywóz wypatroszonych świeżych lub obrobionych produktów do 20 kg lub odpowiadających wadze jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.
  4.  W odniesieniu do produktów przeznaczonych do karmienia zwierząt dopuszczalny jest przywóz wyłącznie specjalnej karmy dla zwierząt domowych wymaganej ze względów medycznych, pod warunkiem, że ilość przywożonej karmy nie przekracza 2 kg, przywożone produkty nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, produkty stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz ich opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające ww. wymogów należy przekazać do zniszczenia po przybyciu na terytorium Unii Europejskiej.

http://ec.europa.eu/food/animal/events/vetweek2008/posters/168427_PL_WEB01.pdf

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/films2008_en.htm

 


2014-07-04 08:00
Dyżurny Administrator

Przedłużenie gwarancji TIR w Federacji Rosyjskiej

Zgodnie z zapowiedzią z 26 czerwca 2014 r., po uzyskaniu potwierdzenia ze strony władz Federacji Rosyjskiej, uprzejmie informujemy, iż obowiązywanie umowy gwarancyjnej umożliwiającej stosowanie karnetów TIR na obszarze Federacji Rosyjskiej zostało przedłużone do 30 listopada 2014 r. W związku z powyższym przewozy z Polski do Rosji na karnetach TIR będą realizowane do końca listopada br. na dotychczasowych zasadach.

Informacja pochodzi ze strony Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) IRU:http://www.iru.org/en_iru_tir_news oraz została potwierdzona przez krajowego gwaranta w Federacji Rosyjskiej(ASMAP): http://www.asmap.ru/home.php?id=22454


2014-06-02 10:34
Dyżurny Administrator

Utrudnienia na Drogowym Przejściu Granicznym w Połowcach

W związku z pracami budowlanymi rozpoczynającymi się na Drogowym Przejściu Granicznym w Połowcach od dnia 09-06-2014 roku mogą wystąpić utrudnienia dotyczące odprawy podróżnych na kierunku Wjazd do RP. Przewidywany okres utrudnień w przekraczaniu granicy wyniesie około 7 dni. Dokładny termin zakończenia prac zostanie przekazany w oddzielnym komunikacie.


2014-04-14 07:17
Dyżurny Administrator

Strefy buforowe przed przejściami granicznymi

Z uwagi na obserwowany w ostatnim okresie wzrost międzynarodowej wymiany towarowej na polsko-białoruskich przejściach granicznych, Służba Celna podejmuje działania niezbędne do utrzymania płynności ruchu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do przejść granicznych w Kuźnicy, Bobrownikach i Kukurykach (terminal w Koroszczynie) od grudnia 2013 roku okresowo uruchomiane są specjalne strefy buforowe dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Działania te oparte są na przygotowanej przez Służbę Celną w 2008 roku koncepcji tzw. buforowania.

Pozwalają one na większe uporządkowanie kolejki, poprawę bezpieczeństwa ruchu i stwarzają kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku. Rozwiązanie to zapobiega również ewentualnemu zablokowaniu ruchu drogowego w Sokółce – mieście położonym na drodze krajowej nr 19, oddalonym o ok. 18 km od przejścia granicznego w Kuźnicy.

Gdy liczba ciężarówek, dojeżdżających do przejścia granicznego znacznie wzrośnie (powyżej 550 pojazdów przed Kuźnicą, 450 pojazdów przed Bobrownikami oraz powyżej 700 pojazdów przed terminalem w Koroszczynie) kolejka samochodów dzielona jest na dwie części – dwa bufory. Pojazdy znajdujące się w buforze pierwszym są sukcesywnie odprawiane, natomiast ruch ciężarówek w drugim buforze jest wstrzymywany.

Decyzja o rozpoczęciu buforowania zapada w momencie zaistnienia wyżej opisanych warunków i koordynowana jest przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, przy udziale współdziałających służb m.in.  – Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego.

 Założenia działania stref buforowych

 DROGA KRAJOWA NR 19 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W KUŹNICY:


DROGA KRAJOWA NR 65 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W BOBROWNIKACH:

 

DROGA NR 68 i K-2 DO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W KUKURYKACH (terminal Koroszczyn):

 

W organizacji stref buforowych uczestniczą m.in. służby podległe wojewodom oraz Straż Graniczna, Policja, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego, które patrolują drogi przed przejściami granicznymi.

Wprowadzenie stref buforowych przed przejściami granicznymi w Kuźnicy, Bobrownikach i Kukurykach zostało pozytywnie odebrane przez kierowców ciężarówek oczekujących na wyjazd z Polski, którzy jako główną ich zaletę wskazują możliwość wypoczynku bez konieczności czuwania i podjeżdżania co kilka minut w kierunku terminali.

Współdziałające służby przekazują na bieżąco kierowcom informacje o utworzeniu buforów. Odpowiednie informacje są również umieszczane na stronie www.granica.gov.pl  i stronach internetowych izb celnych, a także innych służb.

Jeżeli służby uznają, że istnieje taka potrzeba, mogą zdecydować o buforowaniu kolejki przy mniejszej liczbie pojazdów oczekujących na przekroczenie granicy niż przyjęta w założeniach.

st. rachm. Maciej Czarnecki
Rzecznik prasowy
Izby Celnej w Białymstoku

podkom. Marzena Siemieniuk
Rzecznik prasowy
Izby Celnej w Białej Podlaskiej


2014-03-07 11:42
Dyżurny Administrator

Działania białoruskich służb granicznych związane z afrykańskim pomorem świń

Na podstawie informacji uzyskanych z Regionalnego Urzędu Celnego w Grodnie, Izba Celna w Białymstoku informuje o prowadzonych przez służby graniczne Białorusi działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

Podjęte działania dotyczą wzmocnienia kontroli towarów niosących zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń oraz zainstalowania mat dezynfekujących na przejściach granicznych z Polską, w tym także w punktach prowadzenia uproszczonego ruchu granicznego.


2013-12-07 09:19
Dyżurny Administrator

Dodatkowa gwarancja przy przewozie towarów za karnetem TIR do Rosji.

Służba Celna RP, na podstawie informacji uzyskanych od Federalnej Służby Celnej Federacji Rosyjskiej, powiadamia, iż pomimo przedłużenia umowy z ASMAP, a tym samym formalnego obowiązywania procedury TIR w Rosji, przy wjeździe towarów na obszar Rosji wymagana jest dodatkowa gwarancja na granicy rosyjskiej, będącej zewnętrzną granicą Unii celnej. Dotyczy to m.in. granic Rosji z Łotwą, Estonią, Litwą, Ukrainą, a od dnia 3.12.2013 r. - również granicy polskiej z Obwodem Kaliningradzkim.

Wymóg dodatkowej gwarancji w Obwodzie Kaliningradzkim odnosi się jednak tylko do określonej grupy towarów(dane uzyskane od Obwodowego Urzędu Celnego w Kaliningradzie w dniu 05.12.2013r.):

-żywe bydło rogate

-żywy drób

-świeże lub schłodzone mięso z bydła rogatego

-mrożone mięso z bydła rogatego

-świeża ,schłodzona lub mrożona wieprzowina

-masło śmietankowe i inne tłuszcz i masła wyprodukowane z mleka

-sery i twarogi

-świeże lub schłodzone ziemniaki

-świeże lub schłodzone: cebula, czosnek, por i inne warzywa cebulowate

-świeże lub schłodzone: kapusta, kalafior ,kalarepa i podobne warzywa jadalne

-mąka pszenna i pszenno-żytnia

jak również do sytuacji, gdy odbiorca docelowy jest spoza Obwodu Kaliningradzkiego oraz gdy przewoźnik ma zadłużenie w płatnościach celnych .

Jednocześnie informujemy, że sytuacja dotycząca przewozów TIR do Rosji przez granicę z Białorusią (granica wewnętrzna Unii celnej) przedstawia się odmiennie. Na podstawie dotychczasowej praktyki należy stwierdzić, że towary  przewożone na podstawie karnetu TIR bez przeszkód mogą być przemieszczane przez tę granicę do pierwszego urzędu docelowego na terenie Rosji. Jednak w celu dokonania kolejnego rozładunku w kolejnym urzędzie docelowym, służba celna Rosji wymaga już stosowania tranzytu wewnętrznego rosyjskiego i przedstawienia gwarancji.

Informujemy ponadto, że na forum międzynarodowym (m.in. Komisja Europejska) w dalszym ciągu podejmowane są działania i wysuwane żądania wobec władz rosyjskich,  by stosowały zgodnie z przepisami  Konwencję TIR.

Komisja Europejska zamieściła informację w tej sprawie na swojej stronie internetowej http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm.


2013-12-04 14:30
Dyżurny Administrator

Dodatkowa gwarancja przy przewozie towarów za karnetem TIR do Rosji (stan na dzień 4 grudnia 2013 r.)

Służba Celna RP, na podstawie informacji uzyskanych od Federalnej Służby Celnej Federacji Rosyjskiej, powiadamia, iż pomimo przedłużenia umowy z ASMAP, a tym samym formalnego obowiązywania procedury TIR w Rosji, przy wjeździe towarów na obszar Rosji wymagana jest dodatkowa gwarancja na granicy rosyjskiej, będącej zewnętrzną granicą Unii celnej. Dotyczy to m.in. granic Rosji z Łotwą, Estonią, Litwą, Ukrainą, a od dnia 3.12.2013 r. - równieżgranicy polskiej z Obwodem Kaliningradzkim.

Wymóg dodatkowej gwarancji w Obwodzie Kaliningradzkim odnosi się jednak tylko określonej grupy towarów (m.in. niektórych wyrobów spożywczych, takich jak cebula, niektóre asortymenty mięsa, kapusta, ziemniaki, mąka pszenna; - niektórych zwierząt – krowy żywe; niektóre wyroby budowlane – cegła), jak również do sytuacji, gdy odbiorca docelowy jest spoza Obwodu Kaliningradzkiego oraz gdy przewoźnik ma zadłużenie w płatnościach celnych .

Jednocześnie informujemy, że sytuacja dotycząca przewozów TIR do Rosji przez granicę z Białorusią (granica wewnętrzna Unii celnej) przedstawia się odmiennie. Na podstawie dotychczasowej praktyki należy stwierdzić, że towary przewożone na podstawie karnetu TIR bez przeszkód mogą być przemieszczane przez tę granicę do pierwszego urzędu docelowego na terenie Rosji. Jednak w celu dokonania kolejnego rozładunku w kolejnym urzędzie docelowym, służba celna Rosji wymaga już stosowania tranzytu wewnętrznego rosyjskiego i przedstawienia gwarancji.

Informujemy ponadto, że na forum międzynarodowym (m.in. Komisja Europejska) w dalszym ciągu podejmowane są działania i wysuwane żądania wobec władz rosyjskich, by stosowały zgodnie z przepisami Konwencję TIR.

Komisja Europejska zamieściła informację w tej sprawie na swojej stronie internetowej http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm .