Komunikaty


2014-10-23 09:22:39

Prace remontowe w Hrebennem

Informujemy, że od dnia 13 października br. na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem rozpoczynają się prace związane z remontem nawierzchni betonowej. Prowadzone w różnych częściach przejścia roboty mogą spowodować nieznaczne utrudnienia w funkcjonowaniu przejścia i w konsekwencji wydłużenie czasu oczekiwania na przekroczenie granicy.

Prace remontowe potrwają do 8 grudnia 2014 r.2014-09-26 13:58:10

Wstrzymanie ruchu pieszego od 01.10.2014 r. w drogowych przejściach granicznych usytuowanych na granicy polsko – białoruskiej w województwie podlaskim

Zgodnie z decyzją władz białoruskich od dnia 01.10.2014 r. zostanie wstrzymany ruch pieszy w drogowych przejściach granicznych usytuowanych na granicy polsko – białoruskiej, które nie posiadają oddzielnych pasów dla ruchu pieszego.
Białorusini deklarują, iż zamknięcie ruchu pieszego ma charakter tymczasowy i potrwa do momentu wyposażenia przejść granicznych po stronie białoruskiej w niezbędną infrastrukturę do kontroli osób przekraczających granicę pieszo.
W związku z powyższym podjęto decyzję o tymczasowym wstrzymaniu odpraw granicznych w ruchu pieszym w drogowych przejściach granicznych Kuźnica – Bruzgi, Bobrowniki – Bierestowica oraz Połowce – Pieszczatka.2014-09-03 10:06:49

Przedłużenie prac remontowych na drodze celnej w Koroszczynie

Zgodnie z informacją przekazaną Izbie Celnej w Białej Podlaskiej przez Lubelski Zarząd Przejść Granicznych utrudnienia w ruchu pojazdów ciężarowych - w związku z robotami remontowymi realizowanymi na drodze celnej w Koroszczynie - będą występować do końca listopada 2014 r.
Powyższe wiąże się z występowaniem ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych nienormatywnych. Przypominamy, że parametry pojazdów nie mogą przekraczać:
- szerokość 2,55 m (2,6 m z izolacją termiczną),
- wysokość - 4,9 m,
- długość - bez ograniczeń,
- masa całkowita z ładunkiem - 60 ton. 

 

 2014-09-02 09:37:47

Uwaga podróżni !
OD 3 WRZEŚNIA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W BEZLEDACH


    W związku z przebudową i modernizacją drogowego przejścia granicznego w Bezledach od 3 września będzie obowiązywała zmiana organizacji ruchu.
    Wszystkie odprawy podróżnych będą się odbywały na platformie ciężarowej. Zakres ruchu nie ulegnie zmianie. Na czas inwestycji wstępnie przewidziano do uruchomienia 6 pasów odpraw: po 3 pasy na wjazd i wyjazd z Polski.
    Apelujemy do podróżnych aby zwracali szczególną uwagę na nowe oznaczenia na terenie przejścia granicznego w Bezledach oraz podporządkowywali się sygnałom wydawanym przez funkcjonariuszy.
    Zmiana organizacji ruchu wynika z konieczności przeprowadzenia prac remontowych. Inwestycja obejmie budowę nowej platformy odpraw wraz z pawilonami kontrolerskimi, poszerzenie platformy, budowę nowej wiaty oraz łącznika.  Ponadto, będą także prowadzone prace podziemne w obszarze instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa obejmie również system znaków zmiennych na platformie odpraw. Prace modernizacyjne potrwają do końca br.
 2014-08-04 10:15:06

Uwaga – remont na granicy! Rusza przebudowa Bezled

Jak poinformowały Służby Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dziś, 4 sierpnia 2014 roku, formalnie rusza remont przejścia granicznego w Bezledach. Najpierw nastąpi przekazanie placu budowy wykonawcy a następnie zaczną się prace budowlane.  Przedmiot robót obejmuje m.in. rozbiórkę istniejących platform odpraw i pawilonów kontrolerskich i budowę w ich miejsce nowych obiektów. Wymieniona zostanie też podziemna instalacja wodociągowa, deszczowa i sanitarna.

Remont tego przejścia granicznego ma potrwać do 8 grudnia br.2014-07-29 06:51:24

Przewóz i wysyłka żywności pochodzenia zwierzęcego przez granicę

Służba Celna przypomina o zakazie indywidualnego przywozu oraz przesyłania na obszar Unii Europejskiej (z państw trzecich) mięsa i produktów mlecznych. Przywóz z zagranicy żywności pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) jest objęty bardzo ścisłą reglamentacją.

Przepisy Unii Europejskiej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2009) ustanawiają następujące zasady obrotu w odniesieniu do przesyłek osobistych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego:

 1. Żadna ilość mięsa i podrobów jadalnych, produktów mleczarskich (w tym makaronów, pieczywa cukierniczego, warzyw przetworzonych o ile zawierają mięso lub mleko) nie może zostać wprowadzona na terytorium Unii Europejskiej bez przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej.
 2. Dopuszcza się przywóz, w ilości do 2 kg łącznej wagi, mleka początkowego w proszku, pokarmu dla niemowląt i specjalnych środków spożywczych wymaganych ze względów medycznych, o ile produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.
 3. W  odniesieniu do produktów rybołówstwa dopuszcza się przywóz wypatroszonych świeżych lub obrobionych produktów do 20 kg lub odpowiadających wadze jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.
 4.  W odniesieniu do produktów przeznaczonych do karmienia zwierząt dopuszczalny jest przywóz wyłącznie specjalnej karmy dla zwierząt domowych wymaganej ze względów medycznych, pod warunkiem, że ilość przywożonej karmy nie przekracza 2 kg, przywożone produkty nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, produkty stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz ich opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające ww. wymogów należy przekazać do zniszczenia po przybyciu na terytorium Unii Europejskiej.

http://ec.europa.eu/food/animal/events/vetweek2008/posters/168427_PL_WEB01.pdf

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/films2008_en.htm

 2014-07-04 06:00:18

Przedłużenie gwarancji TIR w Federacji Rosyjskiej


Zgodnie z zapowiedzią z 26 czerwca 2014 r., po uzyskaniu potwierdzenia ze strony władz Federacji Rosyjskiej, uprzejmie informujemy, iż obowiązywanie umowy gwarancyjnej umożliwiającej stosowanie karnetów TIR na obszarze Federacji Rosyjskiej zostało przedłużone do 30 listopada 2014 r. W związku z powyższym przewozy z Polski do Rosji na karnetach TIR będą realizowane do końca listopada br. na dotychczasowych zasadach.

Informacja pochodzi ze strony Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) IRU:http://www.iru.org/en_iru_tir_news oraz została potwierdzona przez krajowego gwaranta w Federacji Rosyjskiej(ASMAP): http://www.asmap.ru/home.php?id=22454”.2014-06-26 06:57:50

Otwarcie przejścia granicznego w Dołhobyczowie

W czwartek (26.06) o godz. 13.00 ruszają odprawy na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dołhobyczowie. To kolejne czwarte przejście graniczne na granicy polsko-ukraińskiej w województwie lubelskim przeznaczone do obsługi ruchu samochodowego.


Drogowe przejście graniczne Dołhobyczów-Uhrynów przeznaczone jest dla całodobowego, międzynarodowego ruchu osobowego i autokarowego. Odprawy dokonywane będą na trzech pasach ruchu w każdym kierunku. Przejście w całości zlokalizowane jest po stronie polskiej, co oznacza że polskie i ukraińskie służby będą pracowały w jednym miejscu.2014-06-02 08:34:55

Utrudnienia na Drogowym Przejściu Granicznym w Połowcach

W związku z pracami budowlanymi rozpoczynającymi się na Drogowym Przejściu Granicznym w Połowcach od dnia 09-06-2014 roku mogą wystąpić utrudnienia dotyczące odprawy podróżnych na kierunku Wjazd do RP. Przewidywany okres utrudnień w przekraczaniu granicy wyniesie około 7 dni. Dokładny termin zakończenia prac zostanie przekazany w oddzielnym komunikacie.2014-04-14 05:18:58

Strefy buforowe przed przejściami granicznymi

Z uwagi na obserwowany w ostatnim okresie wzrost międzynarodowej wymiany towarowej na polsko-białoruskich przejściach granicznych, Służba Celna podejmuje działania niezbędne do utrzymania płynności ruchu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do przejść granicznych w Kuźnicy, Bobrownikach i Kukurykach (terminal w Koroszczynie) od grudnia 2013 roku okresowo uruchomiane są specjalne strefy buforowe dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Działania te oparte są na przygotowanej przez Służbę Celną w 2008 roku koncepcji tzw. buforowania.

Pozwalają one na większe uporządkowanie kolejki, poprawę bezpieczeństwa ruchu i stwarzają kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku. Rozwiązanie to zapobiega również ewentualnemu zablokowaniu ruchu drogowego w Sokółce – mieście położonym na drodze krajowej nr 19, oddalonym o ok. 18 km od przejścia granicznego w Kuźnicy.

Gdy liczba ciężarówek, dojeżdżających do przejścia granicznego znacznie wzrośnie (powyżej 550 pojazdów przed Kuźnicą, 450 pojazdów przed Bobrownikami oraz powyżej 700 pojazdów przed terminalem w Koroszczynie) kolejka samochodów dzielona jest na dwie części – dwa bufory. Pojazdy znajdujące się w buforze pierwszym są sukcesywnie odprawiane, natomiast ruch ciężarówek w drugim buforze jest wstrzymywany.

Decyzja o rozpoczęciu buforowania zapada w momencie zaistnienia wyżej opisanych warunków i koordynowana jest przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, przy udziale współdziałających służb m.in.  – Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego.

 Założenia działania stref buforowych

 DROGA KRAJOWA NR 19 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W KUŹNICY:


DROGA KRAJOWA NR 65 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W BOBROWNIKACH:

 

DROGA NR 68 i K-2 DO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W KUKURYKACH (terminal Koroszczyn):

 

W organizacji stref buforowych uczestniczą m.in. służby podległe wojewodom oraz Straż Graniczna, Policja, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego, które patrolują drogi przed przejściami granicznymi.

Wprowadzenie stref buforowych przed przejściami granicznymi w Kuźnicy, Bobrownikach i Kukurykach zostało pozytywnie odebrane przez kierowców ciężarówek oczekujących na wyjazd z Polski, którzy jako główną ich zaletę wskazują możliwość wypoczynku bez konieczności czuwania i podjeżdżania co kilka minut w kierunku terminali.

Współdziałające służby przekazują na bieżąco kierowcom informacje o utworzeniu buforów. Odpowiednie informacje są również umieszczane na stronie www.granica.gov.pl  i stronach internetowych izb celnych, a także innych służb.

Jeżeli służby uznają, że istnieje taka potrzeba, mogą zdecydować o buforowaniu kolejki przy mniejszej liczbie pojazdów oczekujących na przekroczenie granicy niż przyjęta w założeniach.

st. rachm. Maciej Czarnecki
Rzecznik prasowy
Izby Celnej w Białymstoku

podkom. Marzena Siemieniuk
Rzecznik prasowy
Izby Celnej w Białej Podlaskiej2014-03-10 07:22:45

Działania białoruskich służb granicznych związane z afrykańskim pomorem świń

Na podstawie informacji uzyskanych z Regionalnego Urzędu Celnego w Grodnie, Izba Celna w Białymstoku informuje o prowadzonych przez służby graniczne Białorusi działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

Podjęte działania dotyczą wzmocnienia kontroli towarów niosących zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń oraz zainstalowania mat dezynfekujących na przejściach granicznych z Polską, w tym także w punktach prowadzenia uproszczonego ruchu granicznego. 2013-12-07 08:20:51

Dodatkowa gwarancja przy przewozie towarów za karnetem TIR  do Rosji.

Służba Celna RP, na podstawie informacji uzyskanych od Federalnej Służby Celnej Federacji Rosyjskiej, powiadamia, iż pomimo przedłużenia umowy z ASMAP, a tym samym formalnego obowiązywania procedury TIR w Rosji, przy wjeździe towarów na obszar Rosji wymagana jest dodatkowa gwarancja na granicy rosyjskiej, będącej zewnętrzną granicą Unii celnej. Dotyczy to m.in. granic Rosji z Łotwą, Estonią, Litwą, Ukrainą, a od dnia 3.12.2013 r. - równieżgranicy polskiej z Obwodem Kaliningradzkim.

Wymóg dodatkowej gwarancji w Obwodzie Kaliningradzkim odnosi się jednak tylko do określonej grupy towarów(dane uzyskane od Obwodowego Urzędu Celnego w Kaliningradzie w dniu 05.12.2013r.):

-żywe bydło rogate

-żywy drób

-świeże lub schłodzone mięso z bydła rogatego

-mrożone mięso z bydła rogatego

-świeża ,schłodzona lub mrożona wieprzowina

-masło śmietankowe i inne tłuszcz i masła wyprodukowane z mleka

-sery i twarogi

-świeże lub schłodzone ziemniaki

-świeże lub schłodzone: cebula, czosnek, por i inne warzywa cebulowate

-świeże lub schłodzone: kapusta, kalafior ,kalarepa i podobne warzywa jadalne

-mąka pszenna i pszenno-żytnia

jak również do sytuacji, gdy odbiorca docelowy jest spoza Obwodu Kaliningradzkiego oraz gdy przewoźnik ma zadłużenie w płatnościach celnych .

Jednocześnie informujemy, że sytuacja dotycząca przewozów TIR do Rosji przez granicę z Białorusią (granica wewnętrzna Unii celnej) przedstawia się odmiennie. Na podstawie dotychczasowej praktyki należy stwierdzić, że towary  przewożone na podstawie karnetu TIR bez przeszkód mogą być przemieszczane przez tę granicę do pierwszego urzędu docelowego na terenie Rosji. Jednak w celu dokonania kolejnego rozładunku w kolejnym urzędzie docelowym, służba celna Rosji wymaga już stosowania tranzytu wewnętrznego rosyjskiego i przedstawienia gwarancji.

Informujemy ponadto, że na forum międzynarodowym (m.in. Komisja Europejska) w dalszym ciągu podejmowane są działania i wysuwane żądania wobec władz rosyjskich,  by stosowały zgodnie z przepisami  Konwencję TIR.

Komisja Europejska zamieściła informację w tej sprawie na swojej stronie internetowej http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm.2013-12-05 10:24:48

TAX FREE - stanowiska do obsługi dokumentów składanych elektronicznie


   Wydzielone pasy i dodatkowe stanowiska odpraw do obsługi zgłoszonych elektronicznie dokumentów TAX FREE przygotowała z myślą o podróżnych na głównych przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą lubelska Służba Celna.
Nowe rozwiązanie po raz pierwszy wprowadzono na lubelskim odcinku granicy - w związku z obserwowanym od jakiegoś czasu wzrostem liczby dokumentów TAX FREE, towarzyszących towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej. Była to także odpowiedź na oczekiwania samych podróżnych, którzy coraz częściej korzystają z wprowadzonej przez Służbę Celną możliwości wcześniejszej rejestracji dokumentów TAX FREE za pośrednictwem specjalnie przygotowanej aplikacji „Zwrot VAT dla podróżnych”.
   W pierwszej kolejności pas do obsługi elektronicznych zgłoszeń TAX FREE wyodrębniono na drogowym przejściu granicznym z Białorusią w Terespolu w lipcu br. Z perspektywy paru miesięcy funkcjonowania można było powiedzieć, że wprowadzona funkcjonalność pozwoliła tam usprawnić odprawy podróżnych, zgłaszających towary, na które przysługuje im zwrot podatku VAT, i ograniczyć do niezbędnego minimum czynności graniczne. Dziś zainteresowanie tą formą obsługi na terespolskim przejściu jest już na poziomie ponad 20% zgłoszeń - co było przyczynkiem do utworzenia tam drugiego stanowiska dla zgłoszeń elektronicznych. Gdy 20-procentowy poziom zgłoszeń w formie elektronicznej zostanie osiągnięty na pozostałych przejściach granicznych - również tam będą tworzone dodatkowe stanowiska dla takich odpraw.  
Jako dobrą praktykę od września br. nowe stanowisko odpraw do obsługi elektronicznych dokumentów dotyczących zwrotu podatku VAT uruchomiono na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku i na przejściu granicznym z Białorusią w Sławatyczach, a od października funkcjonuje ono w Hrebennem (granica z Ukrainą).
   Wyświetlane na tablicach świetlnych komunikaty pozwalają podróżnemu wybrać odpowiedni pas odpraw - w zależności od tego, czy zdecydował się na tradycyjną, papierową formę zgłoszenia, czy też - korzystając z rozwiązań przygotowanych przez Służbę Celną - dokonał wcześniejszej internetowej rejestracji dokumentu lub rejestracji tej dokonał za niego sprzedawca towaru. Do korzystania z elektronicznego zgłoszenia zachęcają podróżnych sami funkcjonariusze celni. Na przejściach granicznych dostępne są m.in. ulotki informujące o nowej funkcjonalności.
W okresie styczeń-listopad 2013 r. na przejściach granicznych w województwie lubelskim zarejestrowano ponad 1,4 mln dokumentów TAX FREE, na podstawie których obywatele krajów trzecich mogą odzyskać podatek VAT za kupione w Polsce towary o wartości ponad 1,8 mld zł. Dla porównania w okresie styczeń-listopad 2012 r. takich dokumentów było nieco ponad 1,1 mln, na towary o wartości ok. 1,5 mld zł.2013-12-04 13:32:21

Dodatkowa gwarancja przy przewozie towarów za karnetem TIR do Rosji (stan na dzień 4 grudnia 2013 r.)

Służba Celna RP, na podstawie informacji uzyskanych od Federalnej Służby Celnej Federacji Rosyjskiej, powiadamia, iż pomimo przedłużenia umowy z ASMAP, a tym samym formalnego obowiązywania procedury TIR w Rosji, przy wjeździe towarów na obszar Rosji wymagana jest dodatkowa gwarancja na granicy rosyjskiej, będącej zewnętrzną granicą Unii celnej. Dotyczy to m.in. granic Rosji z Łotwą, Estonią, Litwą, Ukrainą, a od dnia 3.12.2013 r. - równieżgranicy polskiej z Obwodem Kaliningradzkim.

Wymóg dodatkowej gwarancji w Obwodzie Kaliningradzkim odnosi się jednak tylko określonej grupy towarów (m.in. niektórych wyrobów spożywczych, takich jak cebula, niektóre asortymenty mięsa, kapusta, ziemniaki, mąka pszenna; - niektórych zwierząt – krowy żywe; niektóre wyroby budowlane – cegła), jak również do sytuacji, gdy odbiorca docelowy jest spoza Obwodu Kaliningradzkiego oraz gdy przewoźnik ma zadłużenie w płatnościach celnych .

Jednocześnie informujemy, że sytuacja dotycząca przewozów TIR do Rosji przez granicę z Białorusią (granica wewnętrzna Unii celnej) przedstawia się odmiennie. Na podstawie dotychczasowej praktyki należy stwierdzić, że towary przewożone na podstawie karnetu TIR bez przeszkód mogą być przemieszczane przez tę granicę do pierwszego urzędu docelowego na terenie Rosji. Jednak w celu dokonania kolejnego rozładunku w kolejnym urzędzie docelowym, służba celna Rosji wymaga już stosowania tranzytu wewnętrznego rosyjskiego i przedstawienia gwarancji.

Informujemy ponadto, że na forum międzynarodowym (m.in. Komisja Europejska) w dalszym ciągu podejmowane są działania i wysuwane żądania wobec władz rosyjskich, by stosowały zgodnie z przepisami Konwencję TIR.

Komisja Europejska zamieściła informację w tej sprawie na swojej stronie internetowej http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm .

 2013-12-02 08:10:27

 

Przewozy TIR w Federacji Rosyjskiej (stan na dzień 02 grudnia 2013 r.)

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU i Rosyjskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych ASMAP poinformowały na swoich oficjalnych stronach internetowych o otrzymaniu pisma z 29.11.2013 r. od Federalnej Służby Celnej Rosji z informacją o przesunięciu na 1 lipca 2014 r. terminu rozwiązania porozumienia z ASMAP związanego ze stosowaniem konwencji TIR na terytorium Rosji.

Oznacza to, że po 1 grudnia 2013 r. gwarancje zachowują ważność i przewozy towarów do Rosji lub z Rosji na podstawie karnetów TIR powinny odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Tym niemniej na chwilę obecną brak jest oficjalnych informacji ze strony Federalnej Służby Celnej Rosji nt. stosowania wcześniej wydanych decyzji w sprawie wymaganych dodatkowych gwarancji dla przewozów TIR (przy wjeździe do Rosji przez rosyjski odcinek zewnętrznej granicy Unii celnej).

Informacja (tłumaczenie robocze) przekazana Komisji Europejskiej przez FSC, dotycząca zasad obsługi przewozów tranzytowych po 1 grudnia 2013 r - kliknij tutaj

 

 

 2013-10-21 12:19:35

Uprzejmie informujemy, iż od 1 listopada br. wchodzi w życie "Regulamin porządkowy terminalu wywozowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy". Przewoźników, firmy transportowe i kierowców sam. ciężarowych przekraczających granicę w Kuźnicy prosimy o zapoznanie się z jego zapisami. Regulamin dostępny jest w trzech wersjach jezykowych (polskiej, rosyjskiej i angielskiej).

REGULAMIN PORZĄDKOWY TERMINALU WYWOZOWEGO DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W KUŹNICY

§ 1. Postanowienia  ogólne:

                    1.Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

a)     użytkownik– kierowca, przewoźnik lub inna osoba dysponująca środkiem transportu,

b)     służby graniczne – funkcjonariusze Służby Celnej i Staży Granicznej,

c)     karta zbliżeniowa – karta wydawana przez funkcjonariusza Służby Celnej,

2. Użytkownicy w sposób dorozumiany poprzez wjazd na terminal podporządkowują się zasadom określonym w niniejszym regulaminie,

3. Dopuszczalna prędkość na drogach wewnętrznych na terenie terminala wynosi 10 km/h,

4. Ruch pojazdów na drogach wewnętrznych odbywa się zgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym, z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad ruchu drogowego oraz postanowień niniejszego regulaminu,

5. Użytkownicy podporządkowują się poleceniom i decyzjom służb granicznych wydawanym w związku z odprawą celną i paszportową, a także dotyczącym bezpieczeństwa i porządku.

6. Zatrzymanie i postój pojazdów dopuszczalny jest w miejscach kontroli, rewizji celnej oraz na miejscach postojowych z ograniczeniem do czasu niezbędnego do dokonania odprawy celnej.

7. Wjazd i wyjazd poza kolejnością jest możliwy tylko w przypadkach określonych w przepisach odrębnych. Rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do kierownika zmiany Straży Granicznej (wjazd na terminal) lub kierownika zmiany Służby Celnej lub upoważnionego przez niego dyspozytora ruchu towarowego (wyjazd z terminalu),

§ 2. Wjazd, przemieszczanie i wyjazd pojazdów:

 1. Straż Graniczna zezwala na wjazd na terminal i kieruje pojazdy na stanowiska kontroli paszportowej,
 2. Do strefy odpraw i kontroli celnych samochodów ciężarowych wjeżdżają użytkownicy posiadający dokumenty zezwalające na wykonywanie przewozów międzynarodowych oraz uprawniające do przekraczania granicy, apojazdy służb serwisowych i zaopatrzenia - po uprzednim uzgodnieniu z Komendantem Placówki SG bądź Kierownikiem OCD w Kuźnicy,
 3. Po zakończeniu kontroli paszportowej pojazdy przemieszczają się do stanowisk Służby Celnej, gdzie są rejestrowane w systemie kontroli ruchu a użytkownicy otrzymują karty zbliżeniowe ze wskazaniem numeru sektora,
 4. Użytkownik potwierdza przybycie na miejsce postojowe odbiciem karty zbliżeniowej na czytniku sektorowym,
 5. Pojazd pozostaje na wyznaczonym miejscu do zakończenia odprawy celnej. Przejazd do miejsca rewizji / kontroli celnej następuje na polecenie służb granicznych,
 6. Po zakończeniu czynności kontrolnych i zwolnieniu do wyjazdu za granicę pojazd opuszcza miejsce postojowe i ustawia się na drodze wewnętrznej po obwodzie terminalu tylko wtedy, kiedy numer rejestracyjny użytkowanego pojazdu znajdzie się na liście pojazdów oczekujących na opuszczenie terminalu (lista wyświetlana jest na monitorze w poczekalni sali odpraw). Informacja o kolejności wyjazdu podawana jest jednocześnie na wyodrębnionym kanale CB przez Służbę Celną,

§ 3. Przepisy porządkowe:

 1. Użytkownikom zabrania się:

a)     wykonywania czynności obsługi technicznej pojazdów innych niż niezbędne do rozpoczęcia jazdy,

b)     zaśmiecania terenu,

c)     oddalania się od pojazdu bez uzasadnienia,

d)     ustawiania pojazdów niezgodnie z oznakowaniami pionowymi i poziomymi na terenie dróg wewnętrznych poza wyznaczonymi miejscami postojowymi,

e)     pozastawiania pojazdów na ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych oraz przejściach dla pieszych (z wyłączeniem drogi usytuowanej najbliżej zewnętrznego obwodu terminala do wysokości wagi statycznej przeznaczonej dla pojazdów przygotowujących się do opuszczenia przejścia),

f)      oddalania się poza towarowy terminal wywozowy bez uzyskania zgody funkcjonariusza służb granicznych,

g)     pozostawania na terenie towarowego terminalu wywozowego ponad czas niezbędny do załatwienia formalności celnych,

h)     samowolnego opuszczania miejsca postojowego  i ustawiania się w kolejce do wyjazdu w przypadku, gdy pojazd nie znajduje się na liście do wyjazdu,

2. Wprzypadku wystąpienia zdarzenia powodującego lub mogącego powodować jakąkolwiek odpowiedzialność, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przed opuszczeniem terminalu poinformować o tym fakcie służby graniczne oraz złożyć pisemne oświadczenia,

3.   Za naruszenie zasad organizacji ruchu pojazdów na drogach wewnętrznych i miejscach postojowych, będzie nakładana kara grzywny wymierzana w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 4. Przepisy końcowe:

1.     Niniejszy regulamin porządkowy wchodzi w życie z dniem 01.11.2013 roku.

 

       Komendant Placówki Straży Granicznej                  Kierownik Oddziału Celnego Drogowego

       w Kuźnicy                                                            w Kuźnicy

Wersje do pobrania:

 1. Wersja polska
 2. Wersja rosyjska
 3. Wersja angielska