Dane teleadresowe izb celnych i oddziałów Straży Granicznej nadzorujących przejścia graniczne

 

*
*
WYJAZD Z RP PRZYJAZD DO RP
osobowy towarowy
Data i godzina:
*
Imię i nazwisko: *
Odpowiedź na zgłoszoną uwagę wyślemy na podany adres e-mail:
*


UWAGA

* Skargi, wnioski i inne uwagi należy zgłaszać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

* W sprawach celnych, informacje można uzyskać pod numerem telefonu 801 055 055 - Centrum Informacji Służby Celnej (informacje telefoniczne udzielane są w języku polskim, angielskim i rosyjskim).

 

W związku z powyższym, odpowiedzi, na korespondencję dotyczącą ww. zakresu, nie będą udzielane z wykorzystaniem niniejszego kanału komunikacyjnego. Będą one udzielane zgodnie z obowiązującymi procedurami w Służbie Celnej i Straży Granicznej na adres wskazany w formularzu.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez odpowiedzi.


* - Pole wymagane